Komplexné spracovanie informácii o príletoch a odletoch účastníkov svetovej výstavy, za účelom efektívneho zabezpečenia prepravy osôb z letiska na hotel, z hotelov na výstavisko a sprievodne akcie. Pre tento účel boli vytvorené zdrojové tabuľky v programe Excel, dáta navzájom poprepájané do kontingenčnej tabuľky a výstupy riešené ako analýza podrobnosti.