• Počítačové kurzy
     

    IT kurzy a semináre

    viac na www.kurzy-it.sk

  • Webové databázy
     

    Webové databázy

    Firemné dáta cez web

  • Access databázy - lokálne a serverové riešenia
     

    Firemné databázy

    Zorganizujte tabulky, formuláre a reporty

  • Microsoft Office riešenia
     

    Microsoft Office úlohy

    riešenia pre Word, Excel, PowerPoint, ...

  • Konzultácie v oblasti IT
     

    Konzultácie v oblasti IT

    Individuálne na mieru Vašim potrebám

  • Team Player Simon
     

    Grafický dizajn

    tvorba grafiky, dizajn manuálov ..