Objednávkový formulár s výpočtom cenovej ponuky. Kompletné riešenie relačných vzťahov medzi viacerými hárkami. Automatizované vyhľadávanie údajov zo susedných hárkov. Spracované pre firmu Ramako.

viac informácií o klientovi nájdete na jeho webe: www.romako.sk