Databázové riešenie určené pre IOM - Medzinárodnú organizáciu pre migráciu. Okrem bežnej evidencie osôb a nákladov, sa databáza využíva na prípravu veľkého množstva reportov pre donorské organizácie.

Databáza je rozdelená na užívateľskú (klient) a zdrojovú časť (server). Užívatelia pracujú s vlastnými formulármi a špecifickými výstupmi. Zdrojová časť je umiestnená na servery a je pravidelne synchronizovaná so zdrojovými dátami na pobočkách.

Viac informácii o klientovi nájdete na jeho stránke www.iom.sk